فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10

همزمان با شروع فصل تابستان، ۱۷۵۰ دانش‌آموز شهری و روستایی در برنامه‌های متنوع طرح اوقات فراغت کمیته امداد آذربایجان‌غربی شرکت می‌کنند.
عکاس: محمد پورآذر
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 7

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 7

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 14

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 14

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 13

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 13

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 12

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 12

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 11

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 11

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 10

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 10

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 9

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 9

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 8

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 8

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 5

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 5

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 4

فعالیت کانون های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 98/4/10 4

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.