سفر معاون اداری مالی کمیته امداد به آذربایجان غربی 98/04/05

مجید باجلان، معاون اداری مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن بازدید از شهرستان های آذربایجان غربی مسائل و مشکلات این استان را از نزدیک بررسی کرد.
عکاس: روابط عمومی
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 10

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 10

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 9

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 9

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 8

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 8

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 7

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 7

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 6

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 6

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 5

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 5

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 4

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 4

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 3

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 3

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 2

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 2

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 1

سفر معاون اداری مالی کمیته امداد کشور به آذربایجان غربی 98/04/05 1

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.