استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 98/3/18

پایگاه های جمع آوری زکات فطریه توسط کمیته های امداد آذربایجان غربی در معابر، میادین اصلی و مسیرهای منتهی به محل اقامه نماز عید فطر برپا شد.
عکاس: محمد پورآذر
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 9

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 9

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 16

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 16

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 15

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 15

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 14

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 14

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 12

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 12

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 11

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 11

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 10

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 10

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 8

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 8

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 7

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 7

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 6

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه 18/8/98 6

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.