حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18

امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی همراه با مردم ولایی استان، در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و سالگرد شهدای 15 خرداد که در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد، شرکت پرشکوهی داشتند.
عکاس: محمد پورآذر
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 7

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 7

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 9

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 9

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 8

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 8

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 6

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 6

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 5

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 5

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 4

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 4

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 3

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 3

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 2

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 2

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 1

حضور امدادگران در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 98/3/18 1

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.