دکمه موبایل منو

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

جلسه شورای اداری کمیته امداد استان لرستان با حضور مجید باجلان، مدیر صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت برگزار شد.
عکاس: تورج نظری
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیر صندوق امداد ولایت - 97/10/19

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.