دکمه موبایل منو

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17

حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح دوشنبه 17 دی ماه ضمن حضور در نشست خبری با اصحاب رسانه به سؤالات خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ داد.
عکاس: مجید پوریا
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 13

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 13

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 10

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 10

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 7

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 7

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 6

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 6

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 2

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 2

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 3

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 3

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 1

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 1

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 4

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 4

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 5

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 5

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 8

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 8

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.