دکمه موبایل منو

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16

سیدمهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 16 دی ماه درنشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه های این نهاد به سؤالات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ داد.
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 12

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 12

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 4

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 4

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

رسانه جدید

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 8

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 8

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 2

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 2

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 21

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 21

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 20

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 20

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 19

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 19

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 18

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 18

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 17

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/10/16 17

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.