دکمه موبایل منو

جزییات خبر

سه شنبه / ۲۰ تیر ۱۳۹۶ / ۰۹:۳۶
سرویس : آذربایجان غربی
کد خبر : ۱۵۵۱۸۲
گزارشگر : ۹
سرویس آذربایجان غربی
مدیرکل استان آذربایجان غربی مطرح کرد:

250نفردراولین سمینار استارتاپ اجتماعی کمیته امدادشرکت کردند

(سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶) ۰۹:۳۶

یک هزار و 40نفرازمددجویان جوان وتحصیل کرده درسال 95باتلاش های کارشناسان اشتغال وخودکفایی وتعاملات دوسویه کمیته امدادبامراکزکاریابی درسراسراستان به فرصتهای شغلی دست یافتند

ایجادانگیزه برای کاروتلاش وتقویت خلاقیت وکارآفرینی دربین مددجویان جوان وتحصیل کرده ازجمله اهداف این سمیناراست

به گزارش سایت خبری کمیته امدادمدیرکل کمیته امداداستان بابیان اینکه اولین سمینار استارتاپ اجتماعی این نهاددرمحل استانداری آذربایجان غربی باهدف کاریابی فوری برای مددجویان جوان تشکیل شده است گفت :هدف کلی ازتشکیل این سمینارکارآفرینی فوری ومبارزه بابیکاری است. 

عزیزسهندی مدیرکل کمیته امدادآذربایجان غربی باتاکیدبرمنویات مقام معظم رهبری درسال اقتصادمقاومتی ،تولیدواشتغال اظهارکرد:250نفرازدانش آموختگان دانشگاهی کمیته امداداستان دراولین سمیناراستارتاپ اجتماعی شرکت کردند وبااصول کاریابی وکارآفرینی نوین آشناشدند.

وی بااشاره به اهداف این سمینار وتاثیرآن دربیداری اذهان جوانان تحصیل کرده برای تلاش وتکاپوی بیشتر درجامعه تصریح کرد: دراین سمینار که باهمکاری استانداری ومرکزتخصصی مشاوره ،اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی تشکیل شده است ،فرزندان مددجویان ازنزدیک تحت مشاوره های شغلی قرارگرفتند.

مدیرکل کمیته امداداستان بابیان اینکه دردنیای کنونی انفجارایده ها مطرح است واین امرمی تواند درمقابله بامعضل بیکاری تاثیرگذارباشدگفت: در همایش کاریابی کمیته امداد،نحوه اجرای دوره های آموزشی ،انفجارایده های کارآفرینی وطرح های کارورزی نیز توسط کارشناسان حرفه آموزی وکاریابی استان تشریح شد .

وی افزود :یک هزارو 40نفرازمددجویان جوان وتحصیل کرده درسال 95باتلاش های کارشناسان اشتغال وخودکفایی وتعاملات دوسویه کمیته امدادبامراکزکاریابی درسراسراستان به فرصتهای شغلی دست یافتند .
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید