دکمه موبایل منو

مدیران استان آذربایجان غربی

سهندی

عزیز سهندی

مدیر کل
  • 044-33460733
عبداله فرج اسلام

عبداله فرج اسلام

قائم مقام
  • 044-33460631
مهدی طالب سهیلی

مهدی طالب سهیلی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 044-33460287
امیر امیرنیا

امیر امیرنیا

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 044-33460582
محمدرضا اکبری

محمدرضا اکبری

معاون اداری و مالی
  • 044-33460330
لطف اله زاده

سعید لطف اله زاده

معاون فرهنگی
  • 044-33460139
جهانبخش رضایی

جهانبخش رضایی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 044-33460556