دکمه موبایل منو

جشن عاطفه ها98/7/10

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه ها باحضورمدیرکل استان ،سرپرست آموزش وپرورش ومدیرعامل بانک آینده دردبیرستان دخترانه ام ابیهابرگزارگردید.98/7/10
عکاس: محمد فلاحت زاده
جشن عاطفه ها98/7/10 1

جشن عاطفه ها98/7/10 1

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 2

جشن عاطفه ها98/7/10 2

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 7

جشن عاطفه ها98/7/10 7

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 11

جشن عاطفه ها98/7/10 11

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 10

جشن عاطفه ها98/7/10 10

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 9

جشن عاطفه ها98/7/10 9

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 8

جشن عاطفه ها98/7/10 8

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 6

جشن عاطفه ها98/7/10 6

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 5

جشن عاطفه ها98/7/10 5

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها98/7/10 4

جشن عاطفه ها98/7/10 4

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.