دکمه موبایل منو

بازدید مدیر کل از سرای سالمندان سنندج 98.7.11

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان به مناسبت هفته تکریم سالمندان با مدجویان سالمند تحت حمایت در سرای سالمندان سنندج دیدار کرد.
عکاس: خبات ملکی
دیدار با سالمندان سنندج 7

دیدار با سالمندان سنندج 7

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 8

دیدار با سالمندان سنندج 8

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 9

دیدار با سالمندان سنندج 9

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 6

دیدار با سالمندان سنندج 6

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 5

دیدار با سالمندان سنندج 5

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 4

دیدار با سالمندان سنندج 4

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 3

دیدار با سالمندان سنندج 3

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 2

دیدار با سالمندان سنندج 2

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار با سالمندان سنندج 1

دیدار با سالمندان سنندج 1

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سالمندان سنندج

سالمندان سنندج

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.